SAFETY SECURITY
PRIVACY POLICY

We declare that the data are used only for identification when purchasing online floridefiori.store (floridefiori.cz, fruquet.cz, fruquet.store, fruquet.eu, thedonut.cz) and will not be disclosed to third parties or otherwise used. Confirmation of registration agree with sending e-mails with special offers online store floridefiori.store (floridefiori.cz, fruquet.cz, fruquet.store, fruquet.eu, thedonut.cz) in accordance with the law № 480/2004 Sb (Law of the Czech Republic). “Some information services company.”
E-mails with offers and discounts will be sent no more than 2 times a week, and the size of a single e-mail will not exceed 900 KB. Newsletter service by e-mail at any time to disable writing to us at the postal address: prahakvetiny@gmail.com

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu foridefiori.store (floridefiori.cz, fruquet.cz, fruquet.store, fruquet.eu, thedonut.cz) a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu foridefiori.store (floridefiori.cz, fruquet.cz, fruquet.store, fruquet.eu, thedonut.cz)  v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.
Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do týdne a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 900 kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: prahakvetiny@gmail.com

Secure Online Payments
If you pay by credit card, we use payment gateway protocol 3-D Secure, supported by associations, issuing payment cards.
All internal information (passwords, names, operation) are transmitted in encrypted form. To increase the processing speed does not encrypt the general information (information on each unit of product).

Provozovatel webových stránek:

Olga Losyeva

ICO 02699290

Italska 2561

Praha 2

12000

  Vážená paní/Vážený pane,

    sdělujeme Vám, že  registrační oznámení č. 00068570 / 001 bylo dne 06.10.2016 zapsáno
    do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.
     Veřejný registr zpracování je k dispozici na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30


        S pozdravem
        vedoucí oddělení registračních činností

© 2018 by Olga Losyeva. 

0
+420 725 886 556